RSS Feeds

22 Mart 2010 Pazartesi

SqlMetal Kullanımları

SqlMetal.exe, Windows SDK içerisinde gelen araçlardan birisi olup, LINQ to SQL ORM aracına ilişkin kod ve modeli oluşturmak için kullanılır. Fakat çoğu .NET programcısı, LINQ to SQL’de entity sınıflarının oluşturulmasında çoğunlukla, projeye eklenen LINQ to SQL Classes'ın dizayn ekranını kullanılıyor olduğundan, SqlMetal aracı biraz gözardı edilmiştir.

SqlMetal.exe, Visual Studio Command Prompt ile direkt olarak kullanılabilir ve varsayılan olarak aşağıdaki adreste yer alır:
”C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v.6.0A\bin\SqlMetal.exe”

 • Veritabanındaki tüm tablolar için Entity sınıfları oluşturmak

sqlmetal /server:localhost /database:Chinook /code:ChinookDataContext.cs

Böylece çok sayıda tabloya sahip bir veritabanı için entity sınıflarının oluşturulması çok daha kolay hale gelmektedir.

 • Entity sınıflarını WCF ile servis edilmeye uygun şekilde oluşturmak

sqlmetal /server:localhost /database:Chinook /serialization:Unidirectional /code:ChinookDataContext.cs

Aynı konfigürasyon, LINQ to SQL Classes dizayn ekranında boş bir yere tıkladıktan sonra açılan Properties listesinde (Property listesi, DataContext nesnesinin property’lerini listelemeli) , Serialization Mode:Unidirectional bildirilerek de yapılabilmektedir.

scr1

 • Entity sınıfları ortak bir tipten kalıtmak ve böylelikle tüm sınıflara ortak üyeler kazandırmak

sqlmetal /server:localhost /database:Chinook /code:ChinookDataContext.cs /entitybase:MyBaseClass

/entitybase niteliğiyle tüm entity sınıfları ortak bir sınıftan kalıtılabilir. Böylece, tüm entity sınfılarına ortak bir takım üyeler de base class aracılığıyla eklenebilir.

 • Veritabanında bulunan tüm view,function ve stored procedure nesnelerini modele dahil etmek

sqlmetal /server:localhost /database:Chinook /code:ChinookDataContext.cs /views /functions /sprocs

Tablolar ile birlikte function, stored procedure ve view nesneleri için de gerekli kodları ilave etmektedir.

 • Tablo isimlerinin çoğul hale getirimesi

sqlmetal /server:localhost /database:Chinook /code:ChinookDataContext.cs /pluralize

Normalde SqlMetal’ın çoğullaştırmadığı property isimlerinin otomatik olarak çoğul hale getirilmesi için /pluralize parametresi eklenmelidir.

 • SqlMetal’ı tekrarlı kullanımlarda daha kullanışlı hale getirmek için batch dosyası oluşturmak

Bir text dosyası açarak içine aşağıdakileri yazdıktan sonra .bat uzantısıyla kaydedilir:

“C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\bin\SqlMetal.exe” /server:localhost /database:Chinook /code:%~dp0ChinookDataContext.cs

Böylelikle batch dosyamız her çalışmasında, SqlMetal.exe’yi çalıştıracak ve entity sınıflarımız güncellenecektir.

 • SqlMetal aracını bir arayüz ile kullanmak

SqlMetal.exe, komut satırı yerine bir windows arayüzüyle de kullanılabilir. Bu iş için, http://sourceforge.net/projects/sqlmetalbuilder/ adresinden indirilebilen SqlMetal Builder uygulamasını yüklemenizi tavsiye ederim. Aşağıda ekran görüntüsü bulunan uygulama, özetle, SqlMetal’ı execute ederken verilmesi gereken komut satırı parametrelerini bir windows arayüzünden alarak, geliştiriciye kolaylık sağlamaktadır.

screenshot

17 Mart 2010 Çarşamba

WPF ve Windows Arayüz Tasarımcısı

Microsoft’un son geliştirdiği ürünlerden de görülüyor ki; masaüstü uygulamalarında klasik Windows Form’larının modası geçmiş gidiyor. Gerçi ülkemizdeki yazılım pazarında WPF kullanılarak hazırlanmış ürünlere henüz pek rastlayamasak da; tabi ki bu böyle devam edeceği anlamına da gelmiyor.

Öncelikle şunu söyleyerek başlamakta yarar var diye düşünüyorum : Bu yazının amacı WPF’in mimarisini, XAML’i ya da kontrollerin nasıl kullanılacağını anlatmak değil, masaüstü uygulamalarında arayüz tasarımını tartışmaktır.

Windows Arayüz Tasarımcısı Kimdir?

img1

Bu soruyu öncelikle, Google’a sorayım dedim. Sonuçlar ortada demek isterdim ama; görüldüğü üzere sonuç bile bulunamadı. Aynı aramayı “web arayüz tasarımcısı ”için yaptığımda ise 38.400 sonuç bulundu. Şimdi de bir başka deney :“Windows Tasarım” yazdığımda, 646 sonuç bulunurken; “Web Tasarım” diye aradığımda 7.000.000 sonuç bulundu.

Son bir deneyi de sizlere bırakıyorum. 15 dakikanızı ayırıp, Türkiye yazılım pazarında ürün haline gelmiş masaüstü uygulamalarının nasıl göründüğüne bakarsanız, şu ortak özelliklere rastlıyorsunuz.

 • Çoğu zaman gri renkii kötü ekranlar
 • Aynı ekranda onlarca buton
 • Çoğu zaman köşeli, estetik olmayan kontroller
 • Üzerinde düşünülmemiş kontrol yerleşimleri
 • Gri olmayan ekranlar ise piyasada bulunan hazır kontrol kütüphanelerinden dolayı, birbirlerini tekrar eden tasarımlar

Halbuki aynı araştırmayı web uygulamaları için yaptığınızda bu maddeler karşımıza çıkmıyor. Peki nedir bu durumun sebebi? Bu maddeler – ki sayıları arttırılabilir – neden varlar? Neden masaüstü uygulamalarında da Web sitelerinde olduğu gibi, çeşitli tasarım örnekleri göremiyoruz? Cevap oldukça basit : Çünkü, masaüstü uygulamalarını tasarlayanlar, arayüze karar verenler, profesyonel tasarımcılar değiller. Çünkü, masaüstü uygulamalarını programcılar tasarlıyorlar. Çünkü, klasik Windows Form programcılığında tasarımcıların yeri yok. İşte bu yüzden, Google’dan da görüldüğü üzere, sektörde  “Windows Form Tasarımı”, “Windows Tasarımı”, “Windows Arayüz Tasarımcısı” vb. pek alışılagelmiş kavramlar değiller. Dolayısıyla yukarıdaki başlıktaki sorunun doğru cevabı, Cem Yılmaz’ın deyimiyle şöyle olmalıydı : “Bilmiyorum, kimdir?”

Klasik Window Form Programcılığında Tasarım

Bildiğiniz üzere, klasik Windows Form programcılığında, IDE’nin Form Design ekranında yapılan tüm işlemler (kontrollerin sürükle-bırak ile toolbox’tan alınması, Properties ekranında kontrollerin property ve event’lerine yapılan yapılan atamalar vb) aslında tasarım anında C# kodlarına dönüşür ve bu kodlar partial class tekniğiyle ayrı bir fiziksel dosyaya yazılırlar. Diğer bir deyişle, tasarım C# kodlarıyla ifade edilir.

Web programcılığında ise durum oldukça farklıdır. Sunucu tarafında oluşan dinamik bir sayfa düşünüldüğünde, bu sayfa iki kısımdan oluşur :

 1. Tasarımı : HTML
 2. Kodları : Sunucu tarafında çalışan program kodları

Bu sayfanın oluşturulmasında kullanılan web teknolojileri farklıysa da (ASP, PHP, ASP.NET vb), mantık değişmez. Kısacası, sayfanın bir tasarım kısmı bir de kod kısmı bulunur. Bu keskin ayrımın sebebi de, pek tabi ki  tasarımın HTML, kodların ise bir programlama diliyle yazılmasıdır. Böylece tasarımcılar kodlardan bağımsız, programcılar ise tasarımdan bağımsız hale gelebilirler. İşte klasik Windows Form programcılığındaki eksik kısım da tam olarak budur. Yani, tasarımın kodla oluşması ve tasarımcıların çalışabilmeleri için uygun bir ortam sağlayamamasıdır. Sonuç olarak, masaüstü uygulamlarının geliştirilmesinde, arayüz tasarımları programcıların acımasız parmaklarına emanet edilirler ve aslında hiç de iyi edilmezler:)

WPF’de Tasarımcıların Yeri

Sorunu anladıktan sonra gelelim WPF’in bu konudaki çözümüne. WPF ile uygulama geliştirilmesinde tasarım ve kodlar birbirinden bağımsız ele alınabilmektedir. Kısacası, az önce üzerinde durduğumuz tasarım ve kodların birbirinden bağımsız hale getirilmesi WPF ile masaüstü uygulamalarında da sağlanmıştır. Peki nasıl?

 1. Tasarım : XAML
 2. Kodları : C#, VB.NET gibi .NET dil ailesinden biriyle yazılmış program kodları

Web programcılığında sayfanın nasıl görüneceği HTML kodlarıyla ifade edilirken, klasik Windows Form programcılığında HTML gibi bir işaret dili yoktur. Bu yüzden de tasarım, kodlardan bağımsız değildir. Fakat görülüyor ki, WPF ile uygulama geliştirilmesinde aynen HTML’ e benzeyen bir işaretleme dili kullanılmaktadır. Bir başka deyişle, tasarım ve kodun tam olarak ayrılması söz konusudur. Öyleyse XAML’in, HTML benzeri bir işaretleme dili olduğu ve bu dilin WPF arayüzleri kodlamak için kullanıldığı söylenebilir. Toparlarsak, WPF uygulamalarında tasarımcıların yeri hazır : XAML.

WPF ile Uygulama Geliştirilmesi

WPF ile uygulama geliştirilmesi şekli Web programcılığına oldukça benzemektedir. Bunu anlamak için öncelikle bir ASP.NET uygulamasının nasıl ortaya çıktığını hatırlayalım :

 • Tasarımcı öncelikle grafik çalışmasını gerçekleştirir. Örneğin butonlarını çizer, menüleri oluşturur vb.
  Adobe Photoshop gibi pixel tabanlı çizim araçları
 • Bu çalışmalar, HTML ve CSS kullanılarak Web’e uygun hale getirilir.
  Expression Web ya da Dreamweaver gibi bir HTML editörü
 • Daha sonra programcı bu arayüzün arkasındaki kodları tamamlar.
  Visual Studio

Şimdi de bir WPF uygulamasının geliştirilmesi adımlarını izleyelim :

 • Tasarımcı öncelikle grafik çalışmasını gerçekleştirir. Örneğin butonlarını çizer, menüleri oluşturur vb.
  Expression Design, Adobe Ilustrator gibi vektör tabanlı çizim araçları ya da Adobe Photosop gibi pixel tabanlı çizim araçları
 • Bu çalışmalar, XAML kullanılarak WPF’e uygun hale getirilir.
  Expression Blend
 • Daha sonra programcı bu arayüzün arkasındaki kodları tamamlar.
  Visual Studio

Kullanılan araçlar değişse de WPF ile uygulama geliştirilmesi, Web programcılığındaki temele oldukça benzemektedir. Yani WPF uygulamalarının geliştirilmesinde tasarımcı, arayüzü C# kodlarından bağımsız şekilde tasarlayabilir. Böylece web tasarımı yapan tasarımcılar, kullandıkları mevcut araçlara XAML editörü olan Expression Blend’i de ilave ederlerse, bu kişiler WPF arayüzleri oluşturabilirler.

Başarılı Tasarım – Kod ayrımı dışında, XAML’in birçok getirisi daha bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını sıralarsak :

 • Kendi kontrollerimizi kolayca tasarlayabiliriz. Örneğin, yuvarlak bir buton, termometre görünümünde bir progress bar gibi.
 • Kolayca animasyonlar oluşturabiliriz. Bu animasyonlar, sadece estetiğe değil, programın daha anlaşılır ve kullanışlı olmasına da büyük katkı sağlarlar.
 • Drop Shadow, Emboss, Glow gibi efektleri uygulayabiliriz.
 • Veri bağlama işlemlerini yapabiliriz. Böylece kod tarafındaki bu kısımla ilgili kalabalıklığın da önüne geçebiliriz.

Sonuç Olarak?

Sonuç olarak, WPF zamanla, “window tasarımcısı”, “windows arayüz tasarımı” gibi arayıp da bulamadığımız kavramların oluşmasını sağlayacaktır. Böylelikle masaüstü uygulamalarında eksikliği hissedilen estetik ve fonksiyonel arayüzler, WPF ile gerçekleştirilebilecektir. Tabi ki, şu ekonomik şartlar altında, pazarda böyle bir pozisyonun oluşması ne kadar kolay ve ne kadar zaman alır tartışılır. Umuyorum ki, bu güçlü kütüphane, güçlü ürünlerle birlikte yazılım piyasasında yerini alır. Böylece, yıllardır görmeye alıştığımız gri, çirkin masaüstü uygulamalarının yerlerine, çok daha estetik görünen, fonksiyonel ve kolay kullanılabilen zengin masaüstü uygulamaları gelir.

14 Mart 2010 Pazar

Microsoft Visual Studio 2010

Rob Caron'ın haberine göre VS2010, 12 Nisan’da yayınlanacak. Şu anda RC (Release Candidate) sürümünün indirilebilir olduğu IDE’nin yeni versiyonuna kavuşmamıza az kaldı.

Beta 1 ve 2 sürümlerini kullandığım yeni IDE’nin beni en çok sevindiren yeniliği arayüzün klasik Windows Form’larından kurtulup, WPF (Windows Presentation Foundation) ile hazırlanmış olması. Expression ürün ailesinden sonra, WPF’in ileri seviye masaüstü uygulamalarda kullanıldığını görmek gerçekten güzel.

Haber ile ilgili diğer detaylar için bu link’i takip edebilirsiniz. Eğer tam sürüm yayınlanana kadar bekleyemiyorsanız, RC sürümünü indirmek için tıklayın :)